Μενού Κλείσιμο

Στοιχεία χρέωσης


Το πρόγραμμά σας: 1 χρόνο φιλοξενίας

Περίοδος συνδρομής 1 χρόνο.
Τιμή: 120€ + 28,80€ ΦΠΑ | Σύνολο: 310€ | Κύκλος χρέωσης: εφάπαξ 1 χρόνο |Αριθμός κύκλων χρέωσης: 1

Σύνολο πρώτης πληρωμής: 148,80€


Πληρώνονται με ασφάλεια μέσω PayPal με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα χωρίς λογαριασμό.


Skip to content