Μενού Κλείσιμο

Στοιχεία χρέωσης


Το πρόγραμμά σας: 2 χρόνια φιλοξενίας

Περίοδος συνδρομής 2 χρόνια.
Τιμή: 11€ + 2,64€ ΦΠΑ | Σύνολο: 13,64€ | Κύκλος χρέωσης: Κάθε 1 μήνα |Αριθμός κύκλων χρέωσης: 24

Σύνολο πρώτης πληρωμής: 13,64€


Πληρώνονται με ασφάλεια μέσω PayPal με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα χωρίς λογαριασμό.


Skip to content