Μενού Κλείσιμο

Δωρεάν κατασκευή ιστοσελίδας

Προσφέρουμε δωρεάν κατασκευή ιστοσελίδας αξίες 500 € και δωρεάν sub.domain για τους πρώτους 10 πελάτες με οποιοδήποτε πακέτο φιλοξενίας. Πληρώνετε μόνο το τέλος φιλοξενίας για την ιστοσελίδα σας. Το τέλος φιλοξενίας ισχύει σε όλες τις εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων ανεξαρτήτου κόστους κατασκευής.

1 χρόνο φιλοξενία

12 / μήνα (χωρίς ΦΠΑ)
 • Δωρεάν κατασκευή ιστοσελίδας
 • Δωρεάν όνομα υποτομέα
 • Δυνατότητα σύνδεσης domain
 • Δωρεάν απεριόριστα Email τομέα
 • Απεριόριστος χώρος αποθήκευσης
 • Δωρεάν πιστοποιητικό HTTP 🔒
 • Περιλαμβάνεται δωρεάν CDN
 • Δωρεάν πιστοποιητικό SSL
 • Υποστήριξη πελατών

2 χρόνια φιλοξενία

12 9,99 / μήνα (χωρίς ΦΠΑ)
 • Δωρεάν κατασκευή ιστοσελίδας
 • Δωρεάν όνομα υποτομέα
 • Δυνατότητα σύνδεσης domain
 • Δωρεάν απεριόριστα Email τομέα
 • Απεριόριστος χώρος αποθήκευσης
 • Δωρεάν πιστοποιητικό HTTP 🔒
 • Περιλαμβάνεται δωρεάν CDN
 • Δωρεάν πιστοποιητικό SSL
 • Υποστήριξη πελατών

3 χρόνια φιλοξενία

12 7,99 / μήνα (χωρίς ΦΠΑ)
 • Δωρεάν κατασκευή ιστοσελίδας
 • Δωρεάν όνομα υποτομέα
 • Δυνατότητα σύνδεσης domain
 • Δωρεάν απεριόριστα Email τομέα
 • Απεριόριστος χώρος αποθήκευσης
 • Δωρεάν πιστοποιητικό HTTP 🔒
 • Περιλαμβάνεται δωρεάν CDN
 • Δωρεάν πιστοποιητικό SSL
 • Υποστήριξη πελατών
Skip to content